NIEUWSBRIEF STADSDORP UTRECHTSESTRAAT I.O.

SEPTEMBER 2014

 

Beste buurgenoten

Afgelopen dinsdag, 23 september 2014, was de tweede bijeenkomst van dit stadsdorp i.o., die werd gehouden in De Tweede Uitleg. Deze keer een borrel van 18.00 tot 19.30 uur, waarbij 22 buurtgenoten aanwezig waren. Er werd wederzijds kennisgemaakt en geanimeerd met elkaar gesproken.

 Door de startgroep was de buurtregisseur (waarvan de naam weer “wijkagent” wordt in de toekomst) uitgenodigd. Hij vertelde een en ander over zijn werkzaamheden en vooral ook hoe hij én de politie in het algemeen bereikbaar is als daar behoefte aan is. Zijn mailadres is ronald.pronk@politie.nl en zijn mobiele nummer is 06-51.39.12.28. Verder is de politie in het algemeen bereikbaar onder nummer 0900-8844 of via www.politie.nl.

Als er iets te melden is kun je daar je postcode intoetsen en kom je terecht op de juiste plek. 

 

Ook gaf een lid van de startgroep weer een korte uitleg over het doel achter de stadsdorpen, waarvan er nu zo’n 25 in Amsterdam zijn. Cohesie in de buurt vergroten is een belangrijk streven, verder het elkaar leren kennen en wederzijds iets bieden, het zog. “brengen en halen”.

Al pratend kwam het idee naar boven om bijv. eenmaal per maand een soort van buurt eettafel te houden.

De koe is gelijk bij de hoorns gevat en de eerste eettafel vindt plaats op dinsdag 7 oktober a.s. bij restaurant Sluizer, Utrechtsestraat 45.

Inloop vanaf 18.30 uur, aan tafel om 18.45 uur. De prijs is € 20,—voor een hoofdmaaltijd incl. koffie. Meerder gebruik aanvullend voor eigen rekening.

 

We hopen velen van jullie daar dinsdag te ontmoeten.

 

Verder nog de mededeling dat er wordt ge-jeu-de-bouled op het Amstelveld op de maandagen 6 en 20 oktober, aanvang 17.00 uur. En natuurlijk zijn nieuwe ideeën en voorstellen van harte welkom.

 

Iemand merkte nog op dat we als buurtbewoners misschien kunnen letten op zog. “weesfietsen”, dat te melden aan de gemeente zodat die worden weggehaald.

 

Zodra er meer te melden is worden jullie geïnformeerd.

 

Hartelijke groet,

 

startgroep stadsdorp Utrechtsestraat

stadsdorp.utrechtsestraat@gmail.com