NIEUWSBRIEF STADSDORP UTRECHTSESTRAAT I.O.

OKTOBER 2014

 

Beste buurtgenoten

Op dinsdag 7 oktober j.l. werd in restaurant Sluizer met succes een eerste stadsdorp eettafel gehouden. Er waren zeven deelnemers en er werden levendige gesprekken gevoerd, terwijl het eten in de smaak viel. Daarom hebben we als startgroep besloten om met dit initiatief door te gaan. De eettafels vinden plaats op de eerste dinsdag van de maand d.w.z.voor de komende tijd op de dinsdagen 4 november en 2 december.  De inloop is vanaf 18.30 uur, aanvang maaltijd  18.45 uur. De prijs voor het buurtmenu bedraagt € 20,-- ( hoofdmaaltijd incl. 1 glas wijn, bier of fris). 

Een andere activiteit is jeu de boules op het baantje op het Amstelveld. Om de twee weken op maandag om 17.00 uur treft een aantal mensen elkaar en speelt met veel plezier het spel. Voorlopig wordt nog op twee maandagen gespeeld, te weten op 3 en 17 november.  Gezien de tijd van het jaar wordt een winterstop gemaakt óf wordt bekeken of een ander tijdstip mogelijk is voor de medespelenden. Als je zin en tijd hebt: doe mee.

We kunnen alvast aankondigen dat er hoogstwaarschijnlijk een buurtnieuwjaarsborrel wordt gehouden op dinsdag 13 januari 2015 van 18.00 tot 19.30 uur. Sociëteit De Tweede Uitleg is bereid om daartoe haar ruimte in de Nieuwe Looiersstraat 29 beschikbaar te stellen. De borrel op 23 september was een succes en dat schept hoop voor de toekomst. Een goede mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te spreken!

Verder wordt er hard gewerkt aan het maken van een website voor ons stadsdorp i.o. Als u meer wilt weten over wat er zoal in Amsterdam plaatsvindt rond en met de vele stadsdorpen kunt u kijken op de website van www.stadsdorpenamsterdam.nl. Ook lijkt het ons een goed idee om een gesloten facebook groep binnen het stadsdorp te starten, zodat er snelle communicatie kan plaatsvinden. U hoort hier op termijn meer over. 

We hopen vele buurtgenoten te ontmoeten bij de maaltijd op dinsdag 4 november. 

Als er meer te melden is worden jullie geïnformeerd.

Hartelijke groet,

startgroep stadsdorp Utrechtsestraat i.o. / stadsdorp.utrechtsestraat@gmail.com