NIEUWSBRIEF STADSDORP UTRECHTSESTRAAT

DECEMBER 2014

 

En dan is het zomaar weer kerst en 2014 bijna voorbij. 

In de loop van dit jaar is een voorzichtige start gemaakt met de opzet van een stadsdorp in onze buurt, waaraan we in het komende jaar duidelijk meer en actiever invulling willen gaan geven. We willen graag zoveel mogelijk bewoners van deze buurt bij het geheel betrekken. Denk mee, kom met ideeën, neem deel!

 

Voor de komende tijd staan twee activiteiten op het programma. 

Op dinsdag 6 januari wordt er vanaf 18.30 uur weer gegeten bij Sluizer. Onze ervaringen tot nog toe zijn heel positief. Men doet echt z'n best om voor die € 20,-- incl. wijn iets moois op tafel te zetten. De sfeer is prima en het is een manier om elkaar als buurtgenoten beter te leren kennen.

Verder nodigen we jullie uit op de NIEUWJAARSBORREL op dinsdag 13 januari. Hiervoor mogen we weer gebruik maken van de gastvrijheid van De Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29. We zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. De borrel duurt van ongeveer 18.00 tot 19.30 uur.

De in de vorige nieuwsbrief aangekondigde website is inmiddels actief, www.stadsdorputrechtsestraat.nl. Daarop vindt u alle voorhanden zijnde informatie.

Het zou leuk zijn om meerder buurtgenoten te ontmoeten bij de maaltijd op de 6e en velen te mogen verwelkomen op onze nieuwjaarsborrel. Hopelijk kunnen we u dan meer vertellen over de op stapel staande activiteiten.

Rest ons jullie allen heel fijne kerstdagen te wensen en een voorspoedig en gelukkig 2015.

Een hartelijke groet,

startgroep stadsdorp Utrechtsestraat i.o.